CONDUCĂTORI

Charnabon

  • NATIONALITATE: Getă
  • CUNOSCUT(Ă) CA: Rege al geților
  • PRECEDAT DE: ??
  • SUCCEDAT DE: ??

Charnabon (Carnabon) este menționat pentru prima dată în tragedia lui Sofocle, intitulată "Triptolem(os)" care, în timpurile de față (fără a preciza nici timpul și nici locul) domnește peste geți. Fiind vorba de o operă literară, s-ar putea ca personajul să fie inventat. Dar tot pe atât de posibil ar fi ca acest Charnabon să fie unul dintre numeroșii regişori din lumea tracă de la nord sau chiar sud de Dunăre, de genul basileilor greci.

Întrucât este pomenit ca rege get şi înaintea lui Herodot, ar fi posibil ca acest regișor să fie chiar acela care s-a opus lui Darius I în celebra expediție din 514 î.Hr. împotriva sciților. Iată exprimarea lui Herodot: „Inainte de a ajunge la Istru, regele perşilor birui mai întâi pe geții care se cred nemuritori. Căci tracii, locuitorii din Salmydessos, și cei care ocupă ținutul așezat mai sus de oraşele Apollonia și Mesembria pe nume scirmiazi și nipseeni – s-au predat lui Darius fără luptă. Geții, însă, pentru că s-au purtat nechibzuit (adică s-au împotrivit, subl. n.), au fost îndată robiți, măcar că ei sunt cei mai viteji și cei mai drepți dintre traci" (Herodot, Istoriile, Cartea a IV-a).

Afirmația lui Herodot poate conduce la acest rege get din Dobrogea, aflat la începutul secolului VI î.Hr. în fruntea unui stătuleț. Dar exprimă și o certă realitate istorică: geții nu se predau, ci mai întâi luptau pentru apărarea cetății sau stătulețului lor. Iar Charnabon ar fi primul rege get din istorie, cunoscut.

Mai târziu, când atâtea alte triburi şi neamuri au pătruns în Dobrogea, ei au găsit aici colective de geți conduși de regii lor. Astfel, sciții, vreme îndelungată, au pătruns şi au stat în Dobrogea, dar n-au putut distruge pe autohtoni. De pildă, prin secolul al IV-lea î.Hr., conducătorul unei puternice uniuni de triburi de nomazi pe nume Ateas, care a vrut să pătrundă în Dobrogea, a fost împiedicat de localnicii conduși de o căpetenie numită în document "Rex Histrianorum". Se pare totuşi că în Dobrogea sciții au rezistat mai mult din punct de vedere etnic. Ei aveau aşezări mai durabile conduse de regi, ca de pildă Kanites, Sariakes, Tanusa, Aelis, Akrosas și Charaspes. Dar Charnabon getul rămâne primul rege al acestor ținuturi de la Dunăre şi Mare.

  • Sursă 1: Petru Demetreu Popescu, Dictionar de Personalitati Istorice, Editura Niculescu, Bucuresti, 2001

ARTICOLE SIMILARE

Roles

Rhemaxos

Moskon

Dapyx